Vyberte si svoju krajinu

V√≠zia: Preber√°me ved√ļcu √ļlohu v decentralizovan√© energetick√© tranz√≠cii.

Stojíme za...

... energetickou tranz√≠ciou a inov√°ciami

VŇĺdy, keńŹ je to moŇĺn√©, by sa energia mala vyr√°baŇ• a dońćasne skladovaŇ• tam, kde sa skutońćne pouŇĺ√≠va. Aby sme tento cieńĺ dosiahli, neust√°le pracujeme na inovat√≠vnych konceptoch.

... stabilitou a rastom

Obnoviteńĺn√© zdroje energie nie s√ļ najlepŇ°ou moŇĺnosŇ•ou z√°sobovania energiou len z ekologick√Ĺch d√īvodov, ale jednoznańćne pozit√≠vny je aj ekonomick√Ĺ v√Ĺvoj. Trh rastie a my chceme r√°sŇ• s n√≠m, premieŇąaŇ• naŇ°e sk√ļsenosti na vylepŇ°enia a upevŇąovaŇ• to, ńćo sme dosiahli.

Pracujeme…

... region√°lne a medzin√°rodne

Sme region√°lne zakotven√≠ prostredn√≠ctvom naŇ°ich zamestnancov a obchodn√Ĺch partnerov. Spolońćne tvoria medzin√°rodn√ļ sieŇ• odborn√≠kov, ktor√° flexibilne reaguje na meniace sa poŇĺiadavky.

... ekologicky a ekonomicky udrŇĺateńĺne

Sme presvedńćen√≠, Ňĺe energetick√© potreby ńĺudstva moŇĺno uspokojiŇ• z obnoviteńĺn√Ĺch zdrojov ‚Äď a to uŇĺ je ekonomicky efekt√≠vnejŇ°ie ako z fos√≠lnej a jadrovej energie.